Het bestuur

Voorzitter: Hielke Jager
Zwanebloemlaan 2
Oosthuizen
Secretaris: Margreet van Rijswijk
Veenmoslaan 6
Oosthuizen
Penningmeester: Jan Slager
Warderweg 17
Oosthuizen
Lid: Evelien de Groot 
Westeinde 30a 
Oosthuizen
Lid: Manon Janssens
Seevancksweg 3 
Oosthuizen